ABS Fren Testi

Mersin Oto Ekspertiz firmaları arasında seçkin bir yere sahip Mezitli Oto Ekspertiz olarak oto ekspertiz aşamalarından birisi olan ABS fren testinin çok önemli olduğunu biliyoruz. Bu konuda yapılacak işlemler ve araç sahibinin bilgilendirilmesi büyük önem arz etmektedir. Mersin Oto Ekspertiz firmaları içerisinde en iyisi olan Mezitli Oto Ekspertiz’in tecrübeli uzman personeli tarafından yapılacak kontrollerde bu husus ciddiyetle göz önünde bulundurulur. Bir otomobilin lastiği yol yüzeyinde kaymaksızın dönüyorsa (yuvarlanıyorsa), o zaman yol tekere maksimum sürtünme kuvvetini yani μsn değerindeki statik sürtünme kuvvetini uygular. Bu durumda statik sürtünme katsayısı kullanılma­lıdır. Çünkü tekerlek ile yolun temas noktasındaki yüzey­lerde eğer tekerlek patinaj yapmıyorsa herhangi bir kayma olmaz. Eğer tekerlek patinaj yapmaya başlarsa sürtünme kuvveti mkn değerine düşer. Böylece sürtünme kuvvetini azami derecede artırmak, durma mesafesini küçültmek için tekerlekler sadece (dönme) yuvarlanma hareketi yap­malı kayma hareketi yapmamalıdır. Tekerleklerin yalnız dönüş hareketi yapıyor olmasının ilave bir faydasıda kayma olduğu zamandakine benzer şekilde direksiyon kontrolünün kaybedilmemesidir.

 

Malesef acil durumlarda sürücüler genellikle elden geldiğince acı fren yaparlar ve frenler kilitlenir. Bu hal te­kerleklerin dönüşünü durdurur. Bu da bir kaymanın olma­sı ile sürtünme kuvvetinin statikten kinetik sürtünme kuv­vetine düşmesi, azalması demektir. Bu problemi çözmek için makine mühendisleri kilitlenmesiz fren sistemi (ABS) geliştirdiler öyle ki frenleme anında tekerleğin dönmesinin duracağı anda freni serbest bırakarak problem çözüldü. Bu, asfalt ile lastiğin yuvarlanma temasının korunması de­mektir. Frenlemenin kesik kesik olması durumundaki dur­ma mesafesi, frene aralıksız olarak basıldığı zaman oluşan durma mesafesinden daha büyüktür. Böyle olmakla birlik­te frenlemenin kesik aralıklarla uygulanması bilgisayar kontrollü olarak yapılırsa frenin serbest kalma zamanları minimuma indirilir. Bunun sonucu olarakta durma mesa­fesi frene kesintisiz basarak tekerleklerin kaydığı durma mesafesinden çok çok az olur.

ABS – Anti Kilit Frenleme Sistemi:

Bir ABS fren tekerleri döner halde tutar ve bunun sonucunda da lastik ile yol arasındaki sürtünme katsayısının sta­tik sürtünme katsayısı olarak kalmasını sağlar. Bu işlem yak­laşık olarak, çok usta ve bilgili bir sürücünün maksimum sürtünme kuvveti elde etmek için uyguladığı tekniktir. Bir ABS frenin bir usta sürücüsünün ivmelendirmesinden %5 daha kötü ivmelenme meydana getirdiğini kabul ederek ABS nin yararını tahmine çalışalım. Şimdi frene basıldıktan sonra duruş mesafelerinin hızına göre değişi­mini, tecrübesiz sürücü, usta sürücü ve ABS frenli arabada­ ki acemi sürücüyü hayal edelim. (İlk hız = 37,5 m/s dir). Açık bir şekilde görülmektedir ki en kısa du­ruş mesafesi tekerler kilitlenmeden elde edilir. Ondan son­ra en kısa duruş mesafesi bilgisayarla tekerleklerin döner halde tutulduğu ABS için kısa duruş mesafesi elde edilir.

Tüm ABS fren sistemlerinin testini içiniz rahat bir şekilde Mersin Oto Ekspertiz firmaları içerisinde en iyisi olan Mezitli Oto Ekspertiz de gönül rahatlığıyla yaptırabilirsiniz.